Blog

Wat is kleur eigenlijk?

Kleur is overal om ons heen. Kleur helpt ons om de wereld te herkennen en vorm te geven. We kunnen zelfs miljoenen kleuren zien. Maar hoe zit dat nu precies?

Kleur is licht

Zonder licht zouden we geen kleur kunnen waarnemen. Er is dus een lichtbron, zoals de zon of lampverlichting, nodig om kleur te kunnen zien. Licht bestaat uit elektromagnetische golven, waarbij iedere golflengte en trillingsfrequentie overeenkomt met een specifieke kleur. Straling van de zon bevat een heel spectrum aan kleuren, waarvan het menselijk oog slechts 40% kan zien.

Kleurwaarneming

We zien kleuren wanneer licht dat alle golflengtes bevat, gereflecteerd wordt door het oppervlak van voorwerpen waarbij slechts enkele golflengtes terugkaatsen. Gras is groen doordat het groene licht reflecteert, wat jij dus ziet, terwijl het licht van de andere golflengtes juist wordt geabsorbeerd.

Kleur helpt ons om de wereld te herkennen en vorm te geven. Maar kleur waarschuwt ons ook bij gevaar of bij het vinden van voedsel.

Kleuren zitten al sinds de oertijd diep in de menselijke psyche ingebakken. De zwart-gele kleuren van een wesp waarschuwen ons voor gevaar.

Maar ook rood heeft een sterke signaalfunctie. Rood is niet alleen de kleur van gevaar en bloed, maar is ook een snelle en opwindende kleur. Denk aan die snelle rode sportwagen of aan liefde en erotiek. Maar rood heeft nog een functie, namelijk het vinden van eetbaar voedsel in de natuur, zoals bessen of sappige appels.

Tot op de dag van vandaag reageren wij heel intuïtief en dus heel onbewust op kleuren.
Maar als we weten hoe dat werkt kunnen we dat wel weer heel bewust toepassen in onze woonomgeving!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *