Privacy verklaring

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. Dit om je transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van je persoonlijke gegevens.
Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@liefdevoorkleur.nl

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.liefdevoorkleur.nl en ontvangers van de inspiratiemails van Liefde voor Kleur.
Liefde voor Kleur respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van je gegevens serieus.
Liefde voor Kleur zal zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Beveiligen

Liefde voor Kleur neemt de bescherming van je gegevens serieus. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Liefde voor Kleur verzamelde persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Liefde voor Kleur via info@liefdevoorkleur.nl

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die Liefde voor Kleur over je heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door Liefde voor Kleur te worden benaderd met informatie over haar producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van Liefde voor Kleur.

Persoonsgegevens

Liefde voor Kleur kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Liefde voor Kleur. De gegevens worden verwerkt als je deze zelf met Liefde voor Kleur deelt via het contactformulier of via het aanvragen van te leveren diensten op de website van Liefde voor Kleur.

Verwerken persoonsgegevens

Liefde voor Kleur bewaart de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • IP-adres internetbrowser en apparaat type
  • Log verzonden e-mail

Interieurfoto’s en referenties voor Portfolio Kleuradvies

Liefde voor Kleur publiceert foto’s en referenties van de door Liefde voor Kleur gerealiseerde kleuradviezen op haar website. Deze foto’s en referenties worden alleen gebruikt voor het portfolio, blog en inspiratiemail.

Waarom worden gegevens verzameld

Liefde voor Kleur gebruikt je persoonsgegevens om inspiratiemails te versturen, om te corresponderen en om contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt. Dat kan zowel telefonisch, per e-mail of per post plaatsvinden.
Daarnaast kan Liefde voor Kleur je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten opdracht. Deze opdracht bestaat vooral uit het ontvangen van een kleuradvies of coachinggesprek.

Uitschrijven nieuwsbrief

Als je je wilt inschrijven voor de inspiratiemail van Liefde voor Kleur dan vind je onderaan iedere nieuwsbrief een link om je uit te schrijven. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer. Liefde voor Kleur verwijdert dan direct je naam en e-mailadres.

Het bewaren van je gegevens

Liefde voor Kleur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Het bewaren van je gegevens is nodig om de doelen te realiseren, waarvoor je je gegevens met Liefde voor Kleur hebt gedeeld. Wet- en regelgeving zijn leidend voor de bewaartermijn van facturen.

Liefde voor Kleur bewaart je gegevens voor haar bedrijfsvoering op de volgende systemen/platformen:

  • WordPress
  • Laposta
  • MS Outlook
  • e-Boekhouden.nl
  • Calendly

Delen met anderen

Liefde voor Kleur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek/cookies

Op de website van Liefde voor Kleur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de zoektermen die worden gebruikt, de pagina’s die worden aangeklikt en het tijdstip dat de website wordt bezocht. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Ook maakt Liefde voor Kleur gebruik van Google Analytics om de website te verbeteren.

Contactgegevens:

Liefde voor Kleur
Agnes Haullussy-Zaal
Zevenhuizerlaan 94
1851MZ Heiloo
06 – 14 98 48 21
www.liefdevoorkleur.nl
info@liefdevoorkleur.nl
BTW-nummer: NL002091817B62
KvK-nummer: 74096893